Hakkımızda

Kimyagerler Derneği’ nin hedefi Kamuda, sanayide, üniversitede çalışan kimyagerleri ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde istihdamı ve verimliliği artırıcı, iş etiğini yükseltici, çalışanların sosyal haklarının yerine getirilmesine katkı sağlayıcı stratejiler ve projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, Kimyagerlere yaptıkları işe uygun, insanlık onuruna yaraşır adil bir ücret, daha iyi çalışma şartları ve yükümlülükleri,

DEVAMINI OKU
Kimyagerlerin temsili noktasında önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Kimyagerler Derneği; 02-04 Nisan 2016 tarihleri arasında “Kimyagerlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu bir çalıştay gerçekleştirmiştir. Çalıştayın planlanmasından raporunun yazılması aşamasına kadar tüm süreçlerde meslektaşlarımızın öneri ve katkıları dikkate alınmıştır....
20.07.2017
DEVAMINI OKU
Kimyagerler Derneği 4. Olağanüstü genel kurulu 08 Temmuz 2017 tarihinde İzmir’ de gerçekleşmiştir. Tüm şubelerin  Merkez Genel Kurul delegeleri ile temsil edildiği toplantıda, mevcut yönetim kurulu oy kullanan tüm delegelerin desteğini alarak tekrar güven tazelemişlerdir. Görev dağılımı yapılan IX. dönem...
19.07.2017
DEVAMINI OKU
2500 yıllık geçmişi olan Türk Devleti,   15 Temmuz 2016 tarihinde,  milli tarihinin en  büyük ihanetine uğramış,  suret-i haktan görünerek yıllarca milleti sömüren  bir  suç, terör ve ihanet şebekesinin devletin en mahrem ve en etkin alanlarına  sızdırılmış mankurt-zombi elemanları tarafından...
14.07.2017
DEVAMINI OKU
KURUMSAL ÜYELERİMİZ