+90 (212) 222 68 38

Kimyagerler Derneği 9. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Kimyagerler Derneği 9. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Kimyagerler Derneği 9. Olağan Genel Kurul  toplantısı 31 Mart 2018 Cumartesi  günü saat 13:00’de İsmet Kaptan Mahallesi Şair Eşref Bulvarı 1373 Sk. Suat Manisalı İş Merkezi Kat : 6 Daire : 603 Konak / İZMİR  adresinde bulunan Kimyagerler Derneği Merkezinde yapılacaktır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı  takdirde çoğunluk aranmaksızın  21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 10:00 – 17:00 saatleri arasında Şevket Özçelik Sok.No:55 Sevgiyolu Alsancak / İZMİR adresinde bulunan Karaca Otel’ de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama

2- Divan Kurulunun seçimi ve seçilecek olan Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi

3- Gündemin okunması ve kabulü

4- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

5- Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının sunumu, müzakeresi ve onayı, Yönetim Kurulu’nun ibrası

6- Denetleme Kurulu raporunun sunumu, müzakeresi ve onayı, Denetleme Kurulu’nun ibrası

7- Bilanço ve gelir-gider tablolarının sunumu, müzakeresi ve onayı

8- Yeni dönem tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması

9- Tüzük tadilat önerisinin görüşülmesi ve oylanması,

10- Yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Onur Kurulu’nun seçimi

11- Dilek ve temenniler

12- Kapanış

15 Mart 2018
Kimyagerler Derneği 9. Olağan Genel Kurul Duyurusu için yorumlar kapalı
308 kez görüntülendi