+90 (212) 222 68 38

Faaliyetlerimiz

  • Üyelere yönelik bilgilendirici ve yönlendirici eğitim, danışmanlık ve benzeri aktiviteler,
  • Kamu ve özel sektörlerde, sanayi, üniversite, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek odaları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla dayanışma yardımlaşma ve işbirliği,
  • Sektörel toplantı, kongre, seminer, sempozyum, eğitim, fuar, çalıştay, sosyal ve kültürel organizasyonlar,
  • İş ve meslek adaylarına yönelik seçme ve yerleştirme konusunda rehberlik,
  • Basılı ve görsel yayınlar