+90 (212) 222 68 38

Bgb Analytik Yüksek Lisans – Doktora Bursları

Bgb Analytik Yüksek Lisans – Doktora Bursları

BGB Analytik, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Analitik Kimya dalında yüksek lisans veya doktora yapan Kimya lisans mezunu 3(üç) öğrenciye burs verecektir.

 

2019 Öğretim Yılı Son Burs Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2018

Yıllık  Burs Ücreti: 10.000 TL

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Yüksek Lisans için (Birinci sınıf): Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.57 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 89.97) olması,
 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.57 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 89.97 ) olması,
 • Doktora için: yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.57 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 89.97 olması)
 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve Yüksek Lisans bitirme ve Doktora dersleri genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.57 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 89.97) olması,
 • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak,

 

BAŞVURU VE SÜREÇ

 • Adaylar bir talep maili ve aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeler ile başvuracaklardır.
 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgi ve belgelere  göre BGB Analytik tarafından elemeye tabi tutulacaktır.
 • Elemeyi geçen adaylara sms veya e-posta ile Burs almaya hak kazandığı bilgisi iletilecektir.
 • Son başvuru tarihten sonra BGB Analytik ‘e ulaşacak dosyalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve adayın adaylığı düşecektir.
 • Adayın bilgilerinde yanlış bilgi olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir.

EKLENECEK BELGELER

Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)
 • Yüksek Lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve dönemi, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
 • b) Doktora için: Lisans ve yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesini (Kayıt tarihi, dönemi, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
 • c)Tüm adaylar:
  • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,
  • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,
  • Özgeçmişlerini,
  • Nüfus Müdürlüğünden alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge)
  • Ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devletten alınabilir.) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı,)
  • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)
  • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: (Aday evli ise belgeler kendi ve eşi adına alınacaktır.)
  •     Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
  •     Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
  •     Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)(Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosunun da eklenmesi gerekmektedir.)
  •     Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan gelirleri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.), (4A, 4B, 4C)
  •     Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet),
  •     Anne, baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.) (Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan belge alınmalıdır.)
 • Anne baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerini de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir.

Evrakların Gönderimi ve Gönderileceği Adres:

 • Tüm bilgi ve belgeler    Sevgi.Degerli-Korkmaz@bgb-analytik.com    adresine mail olarak gönderilecektir. Geç gelen ve eksik evraklı mailler kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.
 • Değerlendirme sonunda Burs kazanan adayların tüm belgelerinin asılları posta/kargo ile veya elden BGB Analytik ‘e kendilerine bildirilen süre sonuna kadar göndereceklerdir.

 

ÖNEMLİ NOT

 • Başvuru dileçesine eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
16 Kasım 2018
Bgb Analytik Yüksek Lisans – Doktora Bursları için yorumlar kapalı
649 kez görüntülendi
Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması
Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması