+90 (212) 222 68 38

Çevre Görevlisi Eğitimi İle İlgili Olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Fırsat Eşitsizliğinin Önüne Geçmesini İstiyoruz

Çevre Görevlisi Eğitimi İle İlgili Olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Fırsat Eşitsizliğinin Önüne Geçmesini İstiyoruz

Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışacak çevre görevlileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Çevre Görevlisi Eğitimi ile belirlenmektedir.

Uzun zamandan beri de bu eğitime; yalnızca Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunları ile Çevre Görevlisi Belgesi olup, süresi içerisinde belgesini vize ettirmeyen Çevre Mühendisi bölümü mezunu Çevre Görevlileri kabul edilmektedir.

Halbuki Çevre Mühendisleri dışında bu eğitime katılma hakkı bulunan farklı meslek grupları da vardır ki, bu da Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmeliğin 6.maddesinde detaylı bir şekilde zikredilmiştir. Bu durum yüksek nitelikli eğitim alan başta meslektaşlarımız olan Kimyagerlerle birlikte diğer meslek grupları için sağlıklı ve doğru bir gelişme değildir.

Konunun önemi göz önünde bulundurularak fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek adına, Mevzuatla verilen bu hakkın bundan sonraki sınavlarda başta kimyagerler olmak üzere diğer meslek gruplarına da kullandırılması hususunda gereğini arz ederiz.

İkram CENGİZ
Kimyagerler Derneği Yönetim Kurulu a.
Kimyagerler Derneği Genel Başkanı

28 Kasım 2018
Çevre Görevlisi Eğitimi İle İlgili Olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Fırsat Eşitsizliğinin Önüne Geçmesini İstiyoruz için yorumlar kapalı
505 kez görüntülendi
Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması
Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması