+90 (212) 222 68 38

En Az (Asgari) Ücret

En Az (Asgari) Ücret
KİMYAGERLER DERNEĞİ TARAFINDAN BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET NEDİR?
Asgari Ücret; Meslektaşlarımız ile diğer meslekler arasında haksız rekabet oluşmaması ve ayrıca meslek disiplini ile ahlakını korumak için Yönetim Kurulu Kararı ile her ayın Aralık ayında tespit edilmektedir. Belirlenen asgari ücret, düşük ücretle çalışmanın ve eksik SGK bildirimlerini engelleyebilecek bir sınır çizmektedir.
EN AZ (ASGARİ) ÜCRET NEDİR?
Her türlü Kimyagerlik, İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman unvanı ile tam zamanlı olarak ücretli çalışacak olan kimyagerlerin, görevlerini yürürlükteki kanun ve yönetmelikler uyarınca yapabilmesi için Kimyagerler Derneği tarafından ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari net ücret için tespit ve ilan olunan ücretlerdir.
EN AZ ÜCRETLER NASIL BELİRLENİYOR?
En az ücret tanımları her yıl Kimyagerler Derneği Genel Merkezi tarafından belirlenir ve Dernek Yönetim Kurulu kararı ile son şekli verilerek “En Az Ücret Tanımları” olarak yayımlanır. Burada kamu sektöründe çalışan 8/1 derecesindeki kimyagerin maaşı dayanak olarak kullanılır. En az ücret tanımlarında belirtilmeyen hizmetlerin bedellerinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu hizmetler bu tarifedeki ücretlerin altında yapılamaz. En az ücretlere KDV dâhil değildir. KDV tutarı fatura veya serbest meslek makbuzunda belirtilerek ayrıca tahsil edilir. İstihdamı Zorunlu Personel Belgesi verilirken işveren ve meslektaşımız arasında noter onaylı olarak yapılması istenen İstihdamı Zorunlu Personel sözleşmesinde, o yıl belirlenen taban ücretin yazılması şarttır.
EN AZ ÜCRETLERİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?
En az ücret her yıl, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre göreve yeni başlamış bir kimyagerin aldığı maaş ve ek ücretlerin toplamı esas alınarak tespit edilmektedir. Ayrıca; belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan kimyager ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretin üzerinde olmak zorunda olduğu da Kimyagerler Derneği Yönetim Kurulunca karar altına alınmıştır.

EN AZ ÜCRETLERE NASIL ULAŞABİLİRİM?

Tam zamanlı olarak Kimyager ünvanı ile ücretli olarak çalışacaklar için 2024 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak aylık brüt asgari ücretin, 42,800,00 TL/Ay (Kırkiki bin sekiz yüz Türk Lirası) olmasına,

Çalıştırılması (İstihdamı) Zorunlu Personel/Sorumlu Teknik Eleman ve Mesul Müdür ünvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan Kimyagerler için 2024 yılı aylık taban ücretin net 45.000,00 TL/Ay (Kırkbeş bin Türk Lirası) olarak tespit edilmesine,

Tespit edilen 2023 yılı için (2. altı ay) Kimyager unvanı ile tam zamanlı olarak ücretli çalışacak olan üyelerimiz için, Kimyagerler Derneği olarak meslektaşlarımızın enflasyon karşısında korunması gereği ile alınan karar çerçevesinde 01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış aylık taban brüt ücret (Temmuz 2023 – Aralık 2023 arası): 25.500,00 TL (Yirmi Beş Bin Beş Yüz Türk Lirası)

Tespit edilen 2023 yılı için (2. altı ay) İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için, Kimyagerler Derneği olarak meslektaşlarımızın enflasyon karşısında korunması gereği ile alınan karar çerçevesinde 01.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış aylık taban net ücret (Temmuz 2023 – Aralık 2023 arası): 28.500,00 TL (Yirmi Sekiz Bin Beş Yüz Türk Lirası)

Tam zamanlı olarak Kimyager ünvanı ile ücretli olarak çalışacaklar için 2023 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak aylık brüt asgari ücretin, 17.100,00 TL/Ay (Onyedi bin yüz Türk Lirası) olmasına

İstihdamı Zorunlu Personel/Sorumlu Teknik Eleman ve Mesul Müdür ünvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan Kimyagerler için 2023 yılı aylık taban ücretin net 17.500,00 TL/Ay (Onyedi bin beş yüz Türk Lirası) olarak tespit edilmesine

Tespit edilen 2022 yılı için (2. altı ay) İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için, Kimyagerler Derneği olarak meslektaşlarımızın enflasyon karşısında korunması gereği ile alınan karar çerçevesinde 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış aylık taban net ücret (Temmuz 2022 – Aralık 2022 arası): 13.300,00 TL/Ay (On Üç Bin Üç Yüz Türk Lirası)

Tespit edilen 2022 yılı için (1. altı ay) İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış aylık taban net ücret (Ocak 2022 – Temmuz 2022 arası): 9.200,00 TL/Ay (Dokuz Bin İki Yüz Türk Lirası)

Tespit edilen 2022 yılı için Kimyager unvanı ile tam zamanlı olarak ücretli çalışacak olan üyelerimiz için, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış mesleği ile ilgili tüm işletmelerde ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak aylık brüt asgari ücret, 7.450,00 TL/Ay (Yedi Bin Dört Yüz Elli Türk Lirası)

Tespit edilen 2021 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış aylık taban net ücret; 6.520,00 TL/Ay (Altı Bin Beş Yüz Yirmi Türk Lirası)

Tespit edilen 2021 yılı için Kimyager unvanı ile tam zamanlı olarak ücretli çalışacak olan üyelerimiz için, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış mesleği ile ilgili tüm işletmelerde ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak aylık brüt asgari ücret, 5.700,00 TL/Ay (Beş Bin Yedi Yüz Türk Lirası)

Tespit edilen 2020 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış aylık taban net ücret; 5.676,00 TL/Ay (Beş Bin Altı Yüz Yetmiş Altı Türk Lirası)

Tespit edilen 2020 yılı için Kimyager unvanı ile tam zamanlı olarak ücretli çalışacak olan üyelerimiz için, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış mesleği ile ilgili tüm işletmelerde ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak aylık brüt asgari ücret, 5.000,00 TL/Ay (Beş Bin Türk Lirası)

2019 YILI
Tespit edilen 2019 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış aylık taban net ücret; 5.076,00 TL/Ay (Beş Bin Yetmiş Altı Türk Lirası)

Tespit edilen 2019 yılı için Kimyager unvanı ile tam zamanlı olarak ücretli çalışacak olan üyelerimiz için, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış mesleği ile ilgili tüm işletmelerde ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak aylık brüt asgari ücret, 4.500,00 TL/Ay (Dört Bin Beş Yüz Türk Lirası)

2018 YILI

Tespit edilen 2018 yılı için;

İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış aylık taban ücretin net 4.230,00 TL/Ay (Dört Bin İki Yüz Otuz Türk Lirası) ( Yönetim Kurulumuz 06.01.2018 Tarih ve 259/2 sayılı kararları gereği 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere )

İlk İşe Giriş En Az Net Ücreti;

Tespit edilen 2018 yılı için Kimyager unvanı ile tam zamanlı olarak ücretli çalışacak olan üyelerimiz için, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış mesleği ile ilgili tüm işletmelerde ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari net ücret: 3.300,00 TL/Ay (Üç Bin Üç Yüz Türk Lirası ) ( Yönetim Kurulumuz 06.01.2018 Tarih ve 259/2 sayılı kararları gereği 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere )

2017 YILI

Tespit edilen 2017 yılı için;

İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücretin net 3.750,00 TL/Ay (Üç bin yedi yüz elli Türk Lirası) ( Yönetim Kurulumuz 10.12.2016 Tarih ve 244/4,5,6 ve 7 sayılı kararları gereği 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere )

İlk İşe Giriş En Az Net Ücreti;

Tespit edilen 2017 yılı için tam zamanlı olarak ücretli çalışacak olan Kimyagerler için, 30 gün sosyal güvencesi sağlanmış mesleği ile ilgili tüm işletmelerde ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari net ücret: 3.300,00 TL/Ay (Üç bin üç yüz Türk Lirası) ( Yönetim Kurulumuz 10.12.2016 Tarih ve 244/4,5,6 ve 7 sayılı kararları gereği 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere )

2016 YILI
Tespit edilen 2016 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücreti net 3.300,00 TL / Ay
2015 YILI
Tespit edilen 2015 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücreti net 3.000,00 TL / Ay
2014 YILI
Tespit edilen 2014 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücreti net 2.800,00 TL / Ay
2013 YILI
Tespit edilen 2013 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücreti net 2.700,00 TL / Ay
2012 YILI
Tespit edilen 2012 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücreti net 2.500,00 TL / Ay
2011 YILI
Tespit edilen 2011 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücreti net 1.800,00 TL / Ay
2010 YILI
Tespit edilen 2010 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücreti net 1.800,00 TL / Ay
2009 YILI
Tespit edilen 2009 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücreti net 1.250,00 TL / Ay
2008 YILI
Tespit edilen 2008 yılı için İstihdamı Zorunlu Personel, Sorumlu Teknik Eleman ve Sorumlu Müdür unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücreti net 1.250,00 TL / Ay

Not: Kimyagerler Derneği tarafından Meslektaşlarımızın alacağı ücret konusunda; 2008 yılı öncesi için ücret bildirimi yapılmamıştır.

03 Mart 2017
En Az (Asgari) Ücret için yorumlar kapalı
8.775 kez görüntülendi