+90 (212) 222 68 38

İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi Verilmeye Devam Edecektir.

İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi Verilmeye Devam Edecektir.

21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ilgili olarak açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

T.C. Danıştay Onuncu Daire`si yapılan değişikliğin, 5996 sayılı Kanun‘un gıda güvenliğine yönelik düzenlemelerine aykırı durumların oluşmasına neden olabilecek bir düzenleme olduğu, odaların iş yeri bazında hangi çalışanın nerede, hangi sürelerle çalıştığına dair belge vermesinin hem meslek kuruluşunun, hem üyelerinin, hem de gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden davalı Bakanlığın ve tüm kamunun yararı olduğu, davalı idarenin savunma dilekçesinde dava konusu işlemin gerçekleştirilmesine dair öne sürülen nedenlerin daha önceki düzenlemede yer alan uygulamanın değiştirilmesini zorunlu kılacak nitelikte olmadığının anlaşıldığına hükmederek yürütmeyi durdurma kararı aldı.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı söz konusu kararı birimlerine ileterek yönetmelikte değişiklik yapılmadan önceki hükme göre uygulama yapılması yönünde talimat vermiştir.

 Bu kapsamda, Kimyagerler Derneği, 5996 sayılı kanunun Ek-1 tablosunda yer alan işletmelerde zorunlu personel olarak çalışan meslektaşlarımıza “İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi” vermeye devam edecektir.

19 Kasım 2018
İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi Verilmeye Devam Edecektir. için yorumlar kapalı
374 kez görüntülendi
Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması
Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması