+90 (212) 222 68 38

Kimya Teknik Komitesinin 16. Toplantısı

Kimya Teknik Komitesinin 16. Toplantısı

Ülkemizde kimya sanayi politikasının günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre tespitine yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli şekilde gelişmesini sağlamak ve teşvik etmek için yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturulması amacıyla kurulan Kimya Teknik Komitesinin 16. Toplantısı 8 Aralık 2015 Salı günü Ankara’da yapıldı. Toplantıya Kimyager Derneği Genel Başkanı Mustafa TEKOĞLU katıldı.

Bakanlıkların da yer aldığı söz konusu toplantı gündeminde yer alan konular ise şöyledir;

  • Chemport Projesi ve Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 5. Yönlendirme Kurulu toplantısının değerlendirilmesi
  • KOSGEB destekleri konusunda sunum yapılması
  • 2010 Yılı AB-Türkiye Mali İşbirliği Kalkınma Bakanlığının faydalanıcısı ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) yürütücü kuruluş olduğu ”Türkiye’de Rekabet Edebilirliğinin Projesi” hakkında bilgi edinme sunumu
  • Üyelerce görüşülmesi istenilen diğer konular
  • Müteakip toplantının tarihinin belirlenmesi
16 Aralık 2015
Kimya Teknik Komitesinin 16. Toplantısı için yorumlar kapalı
682 kez görüntülendi