+90 (212) 222 68 38

Kimyagerler Derneği Çalışan Anketi’ne Bir Bakış

Kimyagerler Derneği Çalışan Anketi’ne Bir Bakış

Kimyagerler Derneği, meslektaşlarının sektörlere göre dağılımını, iş menuniyetini, işe kabul edilme aylarını ve süreçlerini araştıran bir anket düzenledi. Ankete 1180 meslektaşımız katıldı. Katılımcıların %70’i lisans mezunu, diğerleri lisansüstü derecesine sahip olduklarını belirtti. Yine, katılımcı meslektaşlarımızın % 60’ı Kimyagerler Derneğine üye olduğunu ifade etti.

Meslektaşlarımızın sektörlere göre dağılımında % 14 ile kozmetik sektörünün ön planda olduğu, bunu da %13 ile plastik-kauçuk-polimer sektörünün izlediği görülmektedir (Şekil-1). Anket sonuçlarına göre, meslektaşlarımızın %40’ı Kalite Kontrol ve Ar-Ge Departmanlarında; %16’sı üretimde çalışmaktadır.

 

Şekil-2 Kimyager meslektaşlarımızın iş memnuniyeti dağılımını göstermektedir. Şekilden de görülebileceği gibi iş memnuniyet oranı 1:1 sayılabilecek düzeydedir.

 

Şekil-3, iş değişikliği isteyen kimyager meslektaşlarımızın çalışmayı arzu ettikleri sektörlerin dağılımını göstermektedir. Burada en çok talep edilen %40 ile ilaç sektörü olup, ilacı %10 ile gıda takip etmektedir

 

Şekil-4 Meslektaşlarımızın % 54’ü maaşından memnun olduğunu göstermektedir.

 

Meslektaşlarımızın % 34’ü işe girdikten sonra kariyer pozisyonlarında yükselme olduğunu ifade etmişlerdir. Pozisyonlarında yükselme sağlayan meslektaşlarımızın sektörel dağılımı şekil-5’te verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi bütün sektörlerde yükselme sağlanmasına rağmen özellikle kozmetik-deterjan, gıda ve kamudaki yükselmeler diğer alanlara göre biraz daha barizdir.

 

Şekil-6, kimyager meslektaşlarımızın işe başladıkları ayları göstermektedir. İş alımlarının senenin bütün aylarında gerçekleşmesine rağmen, iş alımlarının özellikle yaz aylarında diğer aylara göre daha fazla olduğu görülmektedir. İş arama planlaması yapılırken bunun dikkate alınmasında yarar olduğu kanaatindeyiz.

 

Ankette ön plan çıkan diğer hususlar da şunlar olmuştur:

  • Katılımcıların % 43’ü işe ilk girdiklerinde iş konusunda tecrübeleri olmadığını ifade etmişlerdir.
  • Meslektaşlarımızın % 34’ü referans ile işe yerleştiklerini ifade etmişlerdir. Bu, kimya topluluğunda güvenin son derece yüksek olduğunu göstermektedir.
  • Meslektaşlarımızın %27’si kariyer sitelerinden başvuru yaparak işe girdiklerini ifade etmişlerdir. Bu da iyi bir iş tecrübesi, ve etkileyici bir öz geçmişin işe alımlardaki etkisini göstermektedir.
23 Aralık 2015
Kimyagerler Derneği Çalışan Anketi’ne Bir Bakış için yorumlar kapalı
693 kez görüntülendi