+90 (212) 222 68 38

Kimyagerler Derneği Ege Şubesinde (İzmir) Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimi

Kimyagerler Derneği Ege Şubesinde (İzmir) Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimi

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI (KDU) EĞİTİMİ

Uzun yıllardır, Kimyagerler Derneği İzmir Şubesinde eğitimler düzenleyen Tüv Austria, mevcut deneyimlerine ek Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimi yapmak üzere kimyagerler derneğinde eğitimlerine başlamıştır.

TÜV AUSTRIA, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yetkili ve onaylı eğitim kuruluşudur.

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ve Güvenlik Bilgi Formunu Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından hazırlanır. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı aşağıda belirtilen değerlendirmeleri yapar ve Kimyasal Güvenlik Raporunu hazırlar.

1. INSAN SAGLIGI ZARARLILIK DEGERLENDIRMESI

2. FIZIKOKIMYASAL ZARARLILIK

3. ÇEVRESEL ZARARLILIK DEGERLENDIRMESI

4. PBT VE vPvB DEGERLENDIRMESI

5. MARUZ KALMA DEGERLENDIRMESI

6. RISK KARAKTERIZASYONU

İmalatçıların ve ithalatçıların imal ettikleri ya da ithal ettikleri maddelerden kaynaklanan risklerin imalat veya kendi kullanımları sırasında yeterli bir biçimde kontrol edilmesi ve tedarik zinciri altındaki diğer kişilerin söz konusu riskleri yeterli biçimde kontrol etmeleri hususlarını nasıl değerlendireceklerini ve belgeleyeceklerini ortaya koymaktır.

KKDIK kapsamında, 10 ton ve üzerinde imal veya ithal edilen maddeler ve eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması halinde Kimyasal Güvenlik Raporu ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılması gerekecektir.

Türkiye’de üretilen veya ülkeye ithal edilen, KKDIK kapsamındaki kimyasal maddelerin kayıtları ise T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın online Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla yapılacaktır. Kayıtlar için özet raporlar Türkçe olarak istenecek. Bununla birlikte, Bakanlık yetkilileri kapsamlı raporun İngilizce olarak kabul edileceğini belirtti.

Maddelerin kayıt dosyaları, “Kimyasal Değerlendirme Uzmanları” tarafından hazırlanacaktır.

SINAVA KATILIM ŞARTLARI

* KKDIK Yönetmeliği Ek-18 uyarınca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim kurumlarınca en az 64 saatlik eğitime katılmış olmak,

* Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

* Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

* Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

Eğitim Tarihi: 19-23 KASIM 5 GÜN EĞİTİM

26-28 KASIM 3 GÜN EĞİTİM

Eğitim Yeri: İZMİR – KİMYAGERLER DERNEĞİ Şair Eşref Bulvarı 1373 sokak No : 8 Suat Manisalı İş Merkezi D:603 KONAK

Eğitim Kontenjanı: 15 kişi

Eğitim Ücreti: 3.800,00 TL + KDV

Sınav Ücreti: 890,00 TL + KDV

Eğitmen:

SEVGİ AKKUZU

Eğitim / Sınav ücretine dâhil olan hizmetler ;

* KDU Eğitim dokümanı,

* Eğitim sonunda eğitime katılım sertifikası,

* Sınavda başarılı olunması halinde TÜRKAK onaylı Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Sertifikası,

* Kahve, İkramlar, Öğle Yemeği

> KOSGEB’den %50 destek alabilirsiniz, TÜRKAK onaylı eğitim desteği kısmına TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme Eğitim tarafından gönderilen belgeler ile başvuru yapabilirsiniz,

> İstenilen evraklar; başvuru formu, belge kullanım sözleşmesi, diploma ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

> Başvuru formunun altında banka bilgilerimiz mevcuttur,

> Eğitimler 8 gün olup, toplamda 64 saat sürecektir.

> Sertifika geçerlilik süresi 5 yıldır.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz…

Detaylı bilgi için; TEL:0312 255 59 99

 

EĞİTİM KONULARI VE SÜRELERİ

Eğitim Konusu Süresi (saat)
Kimyasalların Yönetimi En az 3
Mevzuat:

·  Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

·  Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması

·  İş Sağlığı ve Güvenliği

·  Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

En az 5
         Madde ve karışımların;

·          Fiziko- kimyasal özelliklere göre,

·          Toksikolojik özelliklere göre,

·          Ekotoksikolojik özelliklere göre,

sınıflandırılması.

 

En az 12
Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi En az 12
Kimyasallar- Çevresel risk değerlendirmesi En az 8
Maruz kalma senaryoları En az 8
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR) En az 8
Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler En az 8
06 Temmuz 2018
Kimyagerler Derneği Ege Şubesinde (İzmir) Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Eğitimi için yorumlar kapalı
388 kez görüntülendi