+90 (212) 222 68 38

Kimyagerler Derneği Karadeniz Şubesi IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Kimyagerler Derneği Karadeniz Şubesi IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Kimyagerler Derneği Tüzüğünün, Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Yapılış Usulü başlıklı, Şube Genel Kurulu 33.maddesi gereği; Şube Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az 2 ay önce Ocak ayı içerisinde yapmak zorundadır hükmü yer almasına rağmen pandemi koşulları nedeniyle aşağıda ayrıntıları verilen talimat/genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararları gibi yasal düzenlemeler nedeniyle Genel Kurul Toplantısı kararının alınması bugüne kadar mümkün olmamıştır.

  • 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanı’na yetki veren 7244 sayılı kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelendi.
  • 03.2021 tarih ve 11 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulunda salgınla mücadele kapsamında ilimizin (Trabzon) Çok Yüksek Risk Grubunda yer almasından dolayı yeni bir karar alınıncaya kadar Genel Kurul dahil kişilerin biraraya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler ertelendi.
  • İçişleri Bakanlığının 14/04/2021 tarihli genelgesi ile derneklerin genel kurul dahil her türlü etkinlikleri 17/05/2021 tarihine kadar yasaklanmıştır.
  • İçişleri Bakanlığının 16/05/2021 tarihli genelgesi ile derneklerin her türlü etkinliklerini pandemi kurallarına uyarak 15/06/2021 tarihinden itibaren yapabilmesine izin verilmiştir.

 

Tüm bu gelişmeler neticesinde Kimyagerler Derneği Karadeniz Şubesi IV. Olağan Genel Kurul toplantısının 17.06.2021 Perşembe günü saat 15:00’da Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü toplantı salonunda (Üniversite Mah., Ahmet Suat Özyazıcı Cd., No:17 Ortahisar/ TRABZON) adresinde, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde ikinci toplantının 24.06.2021 perşembe günü saat 15:00’da aynı yer ve adreste (Üniversite Mah., Ahmet Suat Özyazıcı Cd., No:17 Ortahisar/ TRABZON) aşağıda verilen aynı gündemle yapılmasına, kanun gereği genel kurul toplantısının en az 15 (on beş) gün önceden üyelerin tamamına derneğin internet sayfasında (www.kimyager.org) ilan edilmek suretiyle duyurulmasına karar verilmiştir.

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1 – Açılış ve yoklama,

2 – Kongre Başkanlık Divanı seçimi ve genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

3 – Saygı duruşu,

4 – Gündemin okunması ve oylanması,

5 – Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

6 – Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulunun ibrası,

7 – Başkan adaylarının konuşmaları,

8- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ve Genel Merkez Genel Kurul delegelerinin seçimi,

9 – Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

10 – Dilekler ve temenniler,

11 – Kapanış.

02 Haziran 2021
Kimyagerler Derneği Karadeniz Şubesi IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı için yorumlar kapalı
205 kez görüntülendi