+90 (212) 222 68 38

Kimyagerler Derneğinden İstihdamı Zorunlu Personel Belgesi Hakkında Duyuru

Kimyagerler Derneğinden İstihdamı Zorunlu Personel Belgesi Hakkında Duyuru

21 Aralık 2017 tarih ve 30277 sayılı resmi gazetede “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “yayınlanmıştır. Buna göre Gıda işletmelerinde çalışacak tüm farklı meslek mensupları için  İstihdamı zorunlu personel belge sunma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Meslek örgütü olanlardan İstihdamı Zorunlu Belge yerine üye olduğu meslek örgütüne kayıtlı olduğunu gösterir belge yeterli olmuştur.

Yönetmeliğin İlgili maddesinin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir.

Çalıştırılması zorunlu personel

ESKİ

MADDE 10 – (1) Gıda işletmelerinde, çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanır.

  1. a) Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubu, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alacaktır. Meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme aranacaktır. Kamu kurumlarında çalışanlarda bu belge yerine kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.

YENİ

17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Gıda işletmelerinde, çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanır.

“a) Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensupları için meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslek mensupları için kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.”

29 Aralık 2017
Kimyagerler Derneğinden İstihdamı Zorunlu Personel Belgesi Hakkında Duyuru için yorumlar kapalı
667 kez görüntülendi
Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması
Kimyagerler Derneği Mobil Uygulaması