+90 (212) 222 68 38

Kimyagerler Derneğinden Kamuoyuna Duyuru (Kimyasalların Serbest Dolaşımı Önlenmelidir)

Kimyagerler Derneğinden Kamuoyuna Duyuru (Kimyasalların Serbest Dolaşımı Önlenmelidir)

KİMYAGERLER DERNEĞİNDEN KAMUOYUNA DUYURU

Bu hafta içinde tüm Türkiye’nin konuştuğu siyanürlü katliam ile ilgili haberleri izledik. Kimyasallara  kolaylıkla ulaşılabilme maalesef kötü amaçlı kullanımlarında önünü açmaktadır.

Bu kapsamda Derneğimizin “KİMYASALLARIN SERBEST DOLAŞIMI” Hakkındaki görüşünün bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunulmasında yarar görülmüştür.

KİMYASALLARIN SERBEST DOLAŞIMI ÖNLENMELİDİR

Günümüzde her gün gelişerek ve çeşitlenerek artan iletişim araçları,  çok az eğitimli kişilerin bile silah, zehir, uyuşturucu ya da patlayıcı yapımına ait bilgilere kolaylıkla ulaşabilmelerini mümkün hâle getirmektedir.   Toplum hayatını tehlikeye atan bu tür durumların  Devlet tarafından hazırlanacak  gerekli yasa ve mevzuatlarla önlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bugün patlayıcı yapımında kullanılacak malzemeleri, bu ürünleri satan firmaların neredeyse tamamından ayrı ayrı satın alıp, küçük bir kap ve deney düzeneği ile patlayıcı haline getirmek, ya da uyuşturucu imal etmek imkân dahilindedir. Kimyagerler Derneği olarak, Ülkemizde herhangi bir silah, uyuşturucu, zehir veya patlayıcı imalatında kullanılabilecek madde ve malzemelerin  uzman olmayan ve kimyayla ilişkili bir kurum/firma’da çalışmayan kişilerce   kolayca temin edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği görüşündeyiz.

İki farklı kimyasal madde bir biri ile muamele edildiğinde, ayırma  teknikleriyle ayrılabilecek  bir karışım oluşabileceği gibi, maddelerin  reaktif özelliklerine bağlı olarak, bazen doğrudan, bazen de ısı, ışık, katalizör vb  bir dış etkiyle  özellikleri tamamen farklı yeni ürün veya ürünler  de meydana gelir. Bu değişme, kimya bilimi açısından  “kimyasal reaksiyon” olarak adlandırılır ve günlük hayatımızda kullandığımız on binlerce kimyasal madde  bu tür kimyasal reaksiyonlarla elde edilir.   Ancak, kimyasal reaksiyonlarda her zaman yararlı maddeler oluşmaz; zararsız veya kısmen zararlı iki madde   çok zararlı bir maddeye de dönüşebilir. Kötü amaçlı kişiler bu tür kimyasal reaksiyonları, başta terör olmak üzere her türlü gayrimeşru  amaç için kullanmaktan imtina etmemektedir.

Bazı batı ülkelerinde herhangi bir profesyonel kimyacı araştırma amacıyla da olsa  istediği yerden, istediği şekilde, istediği kimyasalı temin edemez. Bu ülkelerde Kimyasal satışları ilgili kişiye ancak,  enstitü, şirket, üniversite üzerinden bir hesap açılmak kaydıyla  yapılmaktadır.

Ülkemizde, stratejik bazı kimyasallar ve izotopça zenginleştirilmiş maddelerin kontrolü  hariç, diğer kimyasalları merkezi olarak takip edecek bir  kontrol mekanizması bulunmamaktadır.

Bu bakımdan, devletimizin terör ve uyuşturucu ile hayati değerde mücadele yürüttüğü ülkemizde;  silah, uyuşturucu, zehir veya patlayıcı yapımında kullanılma ihtimali bulunan kimyasal madde ve malzemelerin dolaşımı ve kullanımında bir kayıt sisteminin getirilmesi ve bunların disiplin  altına alınmasında yüksek kamu yararı olduğunu düşünmekteyiz.

Bugün bu sorunun en yaygın karşılaşılan ve can yakan yönü, el yapımı patlayıcılar (EYP) dır. Devletimizin çeşitli kurumlarının yazılı raporları dikkate alınmış ve nihayet gübre satışı ve transferine denetim getirilmiştir. Ancak, kimyasal satıcısı lisanslarının yeniden gözden geçirilmesi ve lisanssız kişi ve kuruluşlara kimyasal satışının gerçekleştirilmemesi çok önemlidir. Gübre dahil her türlü kimyasal satışı için, son kullanıcı ve güzergah takibi yapılması amacıyla “Elektronik Kimyasal Takip Sistemi” acilen devreye alınmalı ve kullanıcı veri tabanı doğru bir şekilde oluşturulmalıdır.

Kimyagerler Derneği olarak bu uygulamanın, ülkemizin kamu güvenliği ve düzeni için hayati öneme haiz olduğu görüşündeyiz

Kamuoyuna ve yetkililere saygı ile duyurulur.

 

Kimyagerler Derneği Yönetim Kurulu

17 Mayıs 2019
Kimyagerler Derneğinden Kamuoyuna Duyuru (Kimyasalların Serbest Dolaşımı Önlenmelidir) için yorumlar kapalı
342 kez görüntülendi