+90 (212) 222 68 38

En az ücret nedir? Yasal dayanağı nedir?

EN AZ ÜCRET NEDİR?

Kimyagerlik hizmetinin yürürlükteki kanun ve yönetmelikler uyarınca yapılabilmesi için Dernek Genel Merkezi tarafından tespit ve ilan olunan ücretlerdir. Tespit edilen bu ücretler net ücretlerdir.

EK ÜCRETİN YASAL DAYANAĞI NEDİR? En az ücret her yıl, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre göreveyeni başlamış bir kimyagerin aldığı maaş ve ek ücretlerin toplamı esas alınarak tespit edilmektedir.

BİR KİMYAGERİN ALMASI GEREKEN EN AZ ÜCRET

Dernek Genel Merkezi kimyagerlerin 2012 yılında alması gereken en az ücretin aylık net 2500 TL olarak tespit etmiş ve 30.01.2012 tarih ve 17 sayılı yazı ile Noterler Birliğine bildirmiştir. Yukarıda deklare edilen ücrete uygun sözleşme düzenlenmesi, Derneğimizce Türkiye’de ilk kez (ve tek) uygulamaya sokulan GIDA İŞLETMELERİNDE SORUMLU MÜDÜRLÜK SERTİFİKASYON EĞİTİMLERİNE (İstihdamı Zorunlu Personel) tüm Sorumlu Müdürlük yapan kimyagerlerin katılması, Sorumlu Müdürlük görevlerini bilinçli ve halk sağlığına uygun, tüketici haklarına saygılı biçimde, hijyenik ve teknik şartların sağlandığı işletmeler oluşturarak yapmaları, ayrıca eğitimlere katılmaları konusunda işverenlerce kimyagerlerin desteklenmesi hususu tüm işletmeler, işverenler ve kimyagerlere duyurulur.