+90 (212) 222 68 38

Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR:

1.1. KİMYAGERLER DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Adresi: Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sok. Perpa Ticaret Merkezi Mavi Avlu A Blok Kat:10 – 1A No:1610 P.K: 34384 Şişli-İSTANBUL

Telefon: 0212 222 68 38
E-mail: satis@kimyager.org

MADDE 2 – TANIMLAR

SİTE: https://www.kimyager.org

Alıcı/Üye: Kimyagerler Derneği’ne üye olan veya site’de sunulan hizmet’lerden, yararlanan gerçek veya tüzel kişi

İşyeri/Kurum: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, sağlayıcı olarak, sözleşme konusu hizmet’i alıcı’ya sunacak gerçek veya tüzel kişidir.

Hizmet: Kurum’un kendi bünyesindeki faaliyet alanı gereği sunacağı hizmetler.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Sözleşmenin konusu, https://www.kimyager.org sitesinde ilan edilen ve aşağıda ayrıca belirtilen koşullar ve şartlar dahilinde KİMYAGERLER DERNEĞİ’ne yapılacak aidat ödemeleri ve bağışlara ilişkin olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER:

5.1.Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

KİMYAGERLER DERNEĞİ’nin

5.6. İşbu Sözleşmenin tüm maddeleri, ÜYE VEYA SİTE’DE SUNULAN HİZMET’LERDEN, YARARLANAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ ve KİMYAGERLER DERNEĞİ tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşmenin akdedildiği günden itibaren aidat ödemesinin/bağışın ulaştırılmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı cayma hakkını KİMYAGERLER DERNEĞİ’nin satis@kimyager.org elektronik posta adresine yapabilir.

Alıcı/Üye Mesafeli Sözleşmeler dair Yönetmelik’in 7. Maddesinin 4. Bendinde sayılan türdeki sözleşmelerde cayma hakkının kullanılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 SİPARİŞ İPTALİ

Yanlış verdiğiniz veya vazgeçtiğiniz siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. Bazen yoğunluktan mailler geç kontrol edilmektedir. İptal işlemlerinde ücretin tamamı işlemi gerçekleştirdiğiniz yöntemle iade edilir. Ürün kargoya verilmişse kargo ücreti veya ücretleri kesilerek iadesi yapılır.