+90 (212) 222 68 38

Kurumsal Üyelik

Kurumsal Üyelik Başvurusu

Kimya sanayii ile uğraşan ve Derneğe maddi yardımı olan kurum, kuruluş ve tüzel kişiler Merkez Yönetim Kurulu kararı ile “Kurumsal Üye” olurlar. Tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Kimyagerler Derneği ana tüzüğünün 4.2.maddesi gereği Üyeliği onaylanan Kurumsal üyelerin ödediği yıllık aidat bir yıl süreli olup, ödendiği her yıl için otomatik olarak yenilenmektedir. Bu kapsamda Kurumsal üyelerin bir sonraki yılın aidatlarını en geç süre bitimini takip eden ay içinde ödemeye devam etmesi zorunludur. Aksi takdirde kurumsal üyelikler sonlandırılmış sayılacağından derneğimizin sağladığı söz konusu imkanlardan yararlanamayacaktır.

Avantajlar:
Kurumsal üyelerin logoları ile web adreslerinin linki dernek web sayfasında üyeliği süresince yayınlanır.
Kurumsal üyeler derneğin çeşitli faaliyetlerindeki indirimlerden yararlanır.
Kurumsal üyelerin logoları basılı görsellerin kullanıldığı tüm dernek faaliyetlerinde “kurumsal üyelerimiz” başlığı altında tanıtılır.

Üyelik  İşlemi İçin Talep Edilen Belgeler

Kurumsal üyelik başvuru formu

Temsilci Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi

Temsilcinin 2 adet vesikalık fotoğrafı.

Banka dekontu

KURUMSAL ÜYE FORMU

Giriş Aidatı: 100 TL

Aylık Üyelik Ücreti: 50 TL /AY

 

Kimyagerler Derneği Genel Merkez Hesap No

Türkiye İş Bankası – Ege Üniversitesi Şubesi: 3499 0241046

IBAN: TR76 0006 4000 0013 4990 2410 46