Üyelerimize Özel

Üyelerimize Özel %20 İndirim

Hospitadent’ten size ve birinci derece yakınlarınıza % 20 indirim

TÜMÜNÜ GÖR

Kimyagerler Derneği Hakkında

“Kimyager topluluğu olarak sorunlarımızı, dernekle birlikte olarak fakat topluluğumuzun her bir ferdinin de topyekun sahip çıkması ile aşabiliriz.”

Kimyagerler Derneği’ nin hedefi Kamuda, sanayide, üniversitede çalışan kimyagerleri ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde istihdamı ve verimliliği artırıcı, iş etiğini yükseltici, çalışanların sosyal haklarının yerine getirilmesine katkı sağlayıcı stratejiler ve projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, Kimyagerlere yaptıkları işe uygun, insanlık onuruna yaraşır adil bir ücret, daha iyi çalışma şartları ve yükümlülükleri, iş güvenliği ve gelişmiş ülkelerdeki normlarda daha yüksek mesleki saygınlık kazandırmaya çalışmak, Kimyagerlerin çalıştıkları sektörlerde mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya ve kamudaki atamaların liyakat sistemine göre uygulamasına destek olmak, İşverenler ve çalışanlar arasında olumlu ilişkiler kurmak ve devam ettirilmesi yönünde çaba sarf etmek, Çalışan Kimyagerlerin çalışma hayatı ve çalışma mevzuatı ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında veya değiştirilmesinde çalışan kesimin görüşlerini hazırlamak ve her kademede savunmasını yapmak, Üniversitede okuyan ve mezun olan öğrencilere ve meslek adaylarına yönelik sosyal, kültürel ve mesleki gereksinimlerinin karşılanmasına çeşitli etkinliklerle katkı sağlamaktır.

Kimyagerler Derneği 2001 yılında Prof. Dr. Gürel NİŞLİ ve Prof. Dr. Çetin GÜLER’in önerisi ile kurulmuş bir meslek kuruluşudur. Kurucu ve ilk Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürel NİŞLİ’ dir. Dernek kuruluşundan buyana tüzüğünde belirtilen amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbiri hakkı huzur talep etmemekte ve almamaktadır. Meslek Örgütleri arasında ismi ön planda olan derneğimiz, üye ve meslektaşlarımızın ve özlük haklarını korumak için kamu ve özel kurumlar nezdinde her türlü girişimine devam etmektedir. Bu çalışmalarımızda başarıya ulaşabilmemiz için tüm KİMYAGERLER’in desteğine ihtiyacımız vardır. Bu nedenle tüm Kimyagerlerin KİMYAGERLER DERNEĞİ çatısı altında toplanmasını arzu etmekteyiz.

Derneğimiz kuruluşundan bu yana Kimyagerlik öğrencilerinin Kimyagerlik mesleği konusunda bilgi sahibi olmaları için üniversitelerin Kimya bölümlerinde konferanslar, paneller düzenlemiş ve düzenlenmeye devam etmektedir.

Kimya Sektör Platformu ve Kimya Teknik Komitesi üyesi de olan derneğimiz, yılda 3-4 kez yapılan toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na Kimya sanayinin yönlendirilmesi konusunda görüşleri ile yardımcı olmaktadır.

Yedi şubesi olan derneğimiz, herkese açık bütünleştirici yapısı ve kimyagerlik mesleğinin geliştirilmesi ve mesleki sorunlara sahip çıkma hususunda yaptığı ses getiren çalışmalarıyla kimyager topluluğunun tartışmasız en üst çatısı haline gelmiştir.