+90 (212) 222 68 38

Kimyagerler Derneği Hakkında

“Kimyager topluluğu olarak sorunlarımızı, dernekle birlikte olarak fakat topluluğumuzun her bir ferdinin de topyekun sahip çıkması ile aşabiliriz.”

Kimyagerler Derneği 29.09.2000 tarihinde Prof. Dr. Gürel NİŞLİ ve Prof. Dr. Çetin GÜLER’in önerisi ile kurulmuş bir meslek kuruluşudur. Kurucu ve ilk Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürel NİŞLİ’ dir.

Amacı; Ülkemiz Kimya bilimi ve endüstrisi alanında araştırma, geliştirme ve uygulama potansiyelinin uluslararası düzeyde etkin ve öncü bir role sahip olması için katkıda bulunmak, Üyelerinin özlük haklarını korumak, Kimyagerlik mesleğinin gelişmesi yönünde gerekli her tür girişimde bulunmak, Üye sayısını ve etkinliğini artırmak, Kimyager istihdamının geliştirilmesine, çalışan kimyagerlerin verimlilik ve işgücü kalitesinin arttırılmasına destek olmak ve  üyeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmaktır.

Hedefi ise  Kamuda, sanayide, üniversitede çalışan kimyagerleri ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde istihdamı ve verimliliği artırıcı, iş etiğini yükseltici, çalışanların sosyal haklarının yerine getirilmesine katkı sağlayıcı stratejiler ve projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, Kimyagerlere yaptıkları işe uygun, insanlık onuruna yaraşır adil bir ücret, daha iyi çalışma şartları ve yükümlülükleri, iş güvenliği ve gelişmiş ülkelerdeki normlarda daha yüksek mesleki saygınlık kazandırmaya çalışmak, Kimyagerlerin çalıştıkları sektörlerde mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya ve kamudaki atamaların liyakat sistemine göre uygulamasına destek olmak, İşverenler ve çalışanlar arasında olumlu ilişkiler kurmak ve devam ettirilmesi yönünde çaba sarf etmek, Çalışan Kimyagerlerin çalışma hayatı ve çalışma mevzuatı ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında veya değiştirilmesinde çalışan kesimin görüşlerini hazırlamak ve her kademede savunmasını yapmak, Üniversitede okuyan ve mezun olan öğrencilere ve meslek adaylarına yönelik sosyal, kültürel ve mesleki gereksinimlerinin karşılanmasına çeşitli etkinliklerle katkı sağlamaktır.

Yedi şubesi olan derneğimiz, herkese açık bütünleştirici yapısı ve kimyagerlik mesleğinin geliştirilmesi ve mesleki sorunlara sahip çıkma hususunda yaptığı ses getiren çalışmalarıyla kimyager topluluğunun tartışmasız en üst çatısı haline gelmiştir.