+90 (212) 222 68 38

Temsilcilik Başvuru

Kimyagerler Derneği Temsilci Görev Sorumlulukları

 1. Görev verilen İl, Kurum ve Üniversite ile Şube merkezimiz arasındaki her türlü iletişimin sağlanması, gelişme ve organizasyonlar hakkında bilgi verilmesi
 2. Derneğimizin çalışmaları hakkında kendisine verilen bilgilerin üyelere aktarılması
 3. Temsilcisi olduğu İl, Kurum veya Üniversitede dernek üyelerimizin, yaşamakta oldukları idari-hukuki sorunlar başta olmak üzere tüm istek ve önerilerin “bir rapor halinde” merkezimize iletilmesi, bilgisi dahilinde olan kanun ve yönetmelik taslakları konusunda şube merkezine önerilerde bulunulması
 4. Derneğimizin tanıtımının yapılması ve yeni üyelerin kazandırılması, sorumlu olunan çevrede yaşayan kimyagerlere ulaşmak üzere gayret gösterilmesi
 5. Üye aidatlarının toplanması ve eksik evrakların temininin sağlanması aşamasında üyelerimize ulaşmada yaşanabilecek problemlerde çözümleyici rol oynaması
 6. Altı aylık sürelerle ve özellikle Genel Kurul öncesinde İl, Kurum veya Üniversite faaliyet raporunun şube merkezimize gönderilmesi
 7. Derneğimizin tanıtımının yapılabileceği kongre /seminer vb. organizasyonlarda derneğimizin kuracağı tanıtım stantlarında görev alması/görev alacak kişileri organize etmesi
 8. Yakın illerde bulunan diğer dernek temsilcilerimiz ile ve il bazında diğer kurum ve üniversite temsilcileri ile dayanışma/iletişim halinde bulunarak, uygun dönem ve organizasyonlarda derneğimizin tanıtımı için (derneğe bilgi vermek kaydı ile) faaliyet ve organizasyonlar düzenleyebilmesi
 9. İl, Kurum ve Üniversite kapsamında organize edilen ve derneğimizin ilgi alanına girecek her türlü kongre, panel, eğitim çalışmaları, yatırım projeleri konusunda bağlı olduğu şube dernek iletişim adresine bilgi aktarması, dernek web sayfasında (www.kimyager.org) bilgi paylaşımı yapmaları beklenmektedir.

Üniversite Temsilcilerimizden ayrıca;

 • Kimyagerlik öğrenimi gören üniversite öğrencilerinizden 2. ve 3. sınıfta olup başarı ortalaması itibariyle ilk üç sırayı alan öğrencilerimizi derneğimize bildirerek dernek desteklerinden (Ör: dernek kalite ve teknik eğitimleri, yurt dışı erasmus, yurt içi staj imkanları, vb.) faydalanmalarını sağlamak
 • Kimya Bölümlerinde yürütülmekte olup DPT, TUBİTAK, Özel Sektör (SANTEZ) veya Üniversite Araştırma Fonlarınca desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin adlarının web sitemizde yayınlanmasını sağlamak (Proje yürütücüsünün oluru alınmalıdır!)
 • Dernek merkezine konu ve faaliyet hakkında bilgi verilmesi kaydıyla sosyal projeler, sosyal faaliyetler düzenlemek, (İlk ve ortaöğretim okullarına destek kampanyası, çevre, gıda, tüketici hakları, sosyal sorumluluk vb.) sosyal konularda derneğimize öneri ve destek sağlamak, sosyal projelerin il kapsamındaki tanıtımı için aktiviteler yapmak (Yerel radyo ve TV konuşmaları, yazılı basın, seminer, panel vb.)
 • Görev yaptığı üniversitedeki Kimya bölümünün kuruluşu, yıllara göre öğrenci kontenjan durumları, eğitim kadrosu, araştırma/öğretim imkanları vb. bilgileri içeren kısa tanıtım yazısının hazırlanması ve dernek web sayfamızda yayınlanmasının sağlanması konusunda destek beklenmektedir.

Temsilci Başvuru Formu