+90 (212) 222 68 38

Sosyal Medyada Biz}

Üyelerimize Özel

Üyelerimize Özel %20 İndirim

Hospitadent’ten size ve birinci derece yakınlarınıza % 20 indirim

TÜMÜNÜ GÖR

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç ve Hedeflerimiz

 • Ülkemiz Kimya bilimi ve endüstrisi alanında araştırma, geliştirme ve uygulama potansiyelinin uluslararası düzeyde etkin ve öncü bir role sahip olması için katkıda bulunmak,
 • Üyelerinin özlük haklarını korumak,
 • Kimyagerlik mesleğinin gelişmesi yönünde gerekli her tür girişimde bulunmak,
 • Üye sayısını ve etkinliğini artırmak,
 • Kimyager istihdamının geliştirilmesine, çalışan kimyagerlerin verimlilik ve işgücü
 • kalitesinin arttırılmasına destek olmak,
 • Tüzükte belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.
 • Kamuda,sanayide, üniversitede çalışan kimyagerleri ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde istihdamı ve verimliliği artırıcı,iş etiğini yükseltici, çalışanların sosyal haklarının yerine getirilmesine katkı sağlayıcı stratejiler ve projeler hazırlayarak uygulamaya koymak,
 • Kimyagerlere yaptıkları işe uygun, insanlık onuruna yaraşır adil bir ücret, daha iyi çalışma şartları ve yükümlülükleri, iş güvenliği ve gelişmiş ülkelerdeki normlarda daha yüksek mesleki saygınlık kazandırmaya çalışmak,
 • Kimyagerlerin çalıştıkları sektörlerde mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmelerini sağlamaya ve kamudaki atamaların liyakat sistemine göre uygulamasına destek olmak,
 • İşverenler ve çalışanlar arasında olumlu ilişkiler kurmak ve devam ettirilmesi yönünde çaba sarfetmek,
 • Çalışan Kimyagerlerin çalışma hayatı ve çalışma mevzuatı ile ilgili kanun,tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında veya değiştirilmesinde çalışan kesimin görüşlerini hazırlamak ve her kademede savunmasını yapmak,
 • Üniversitede okuyan ve mezun olan öğrencilere ve meslek adaylarına yönelik sosyal,kültürel ve mesleki gereksinimlerinin karşılanmasına çeşitli etkinliklerle katkı sağlamaktır.