+90 (212) 222 68 38

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı Eğitimi (Antalya – 20 Şubat 2020)

Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı Eğitimi (Antalya – 20 Şubat 2020)

TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29204 Sayılı ve 13.12.2014 Tarihli ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği’’ kapsamında hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimlerine devam etmektedir.

Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS); tehlikeli kimyasalların fizikokimyasal özellikleri ile sağlık, çevre ve işyeri güvenliği üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren belgelerdir. Bir GBF/SDS içeriğinde; madde veya karışımın kimliği, insan sağlığı üzerindeki etkileri ile fizikokimyasal zararları, ürüne dair güvenli elleçleme ve depolama tedbirleri, acil durum prosedürleri ve bertaraf değerlendirmeleri gibi bilgiler bulunur.

GBF/SDS uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan 16 başlık içerir ancak içeriği ulusal gereksinimlere bağlı olarak ülke içinde değişiklik gösterebilir.

SINAVA KATILIM ŞARTLARI

  • Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,
  • Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,
  • Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar, sınava katılabilir.
  • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar ve Mühendislik, eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar iş deneyimi aranmadan sınava girebilirler.

Eğitmen: SEVGİ AKKUZU

Eğitim / Sınav ücretine dâhil olan hizmetler;

*GBF Eğitim dokümanı,

*Sınavda başarılı olunması halinde TÜRKAK onaylı Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikası,

*Kahve, İkramlar, Öğle Yemeği

  • İstenilen evraklar; başvuru formu, belge kullanım sözleşmesi, diploma ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Başvuru  formunun altında banka bilgilerimiz mevcuttur,
  • Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.

İletişim: 0312 255 59 99

Kayıt ve Başvuru

06 Ocak 2020
Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) Hazırlayıcısı Eğitimi (Antalya – 20 Şubat 2020) için yorumlar kapalı
527 kez görüntülendi