+90 (212) 222 68 38

Kongreler ve Fuarlar

A-Kozmetik Kongresi

Kozmetik sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişen önemli bir sektördür. Bilimsel alanda yaşanan gelişmelerin, hızla aktarıldığı bir sektör olmasının yanı sıra insan sağlığı açısından yasal düzenlemelerin de yakından takip edildiği multi disipliner bir alandır. Bu sektörün ülkemizde ki gelişimi, ürün niteliklerinin arttırılarak, katma değeri yüksek ve güvenli ürünlerin üretilebilmesi için sektörün tüm bileşenlerinin bir araya gelmesi, bilimsel paylaşımlar da bulunması oldukça önem arz etmektedir. 2011 Şubat ayında birincisini yaparak bu alanda öncü olan derneğimiz, üniversitelerimizin, sektörün, kamunun, sivil toplum kurumlarının ve konunun diğer bileşenlerinin katılımıyla her yıl periyodik olarak kozmetik kongrelerini gerçekleştiriyoruz. Sizleri, kozmetik sektörünün önde gelen uzmanları, yatırımcıları, bilim insanları, araştırmacıları ve uzman bürokratları ile tanıştırıp, bilgi alışverişi olabilmesi için kongreye dinleyici ve sponsor olarak katılmaya davet ediyoruz.

B-İlaç Kongresi

İlaç kongresinde, ilaç araştırmalarına ülkemiz olarak daha verimli ve etkin bir şekilde katkıda bulunabilmek için, bu alanda çalışan kamu/özel sektör uzman ve temsilcileri ile endüstri/ akademik kuruluşlarda  araştırmalar yapan bilim insanlarını ayrıca yasa/yönetmelik uygulayıcılarını bir araya getirerek karşılıklı bilgi alışverişi yapmalarını amaçlıyoruz. Bu sinerji oluşumu dışında, ilaç hammadde tedarikçilerini, sektöre hizmet veren ekipman ve bilişim hizmetleri sunan kişi ve kuruluşları da kongremizde görmeyi arzu etmekteyiz

C-Öğrenci Kongresi

Uludağ Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği ile birlikte gerçekleştirilen Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi bilimsel düşünceleri ve araştırmaları paylaşmak, yeni fikirler üretmek, farklı bakış açıları yaratmak amacıyla kimya öğrencilerimizi, bilim insanlarımızı, sanayicilerimizi ve konuya ilgi duyan tüm katılımcılarını, Kimya bölümü öğrencilerinin organize ettiği bu kongrede bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Her yıl farklı bir üniversitede öğrenci kongresi yapılarak , kimyager adayı öğrencilerimizin ufkunun daha geniş, girişimci ve proaktif çözümler üreten bir yapıda  olmalarını hedefliyoruz.

D-Çalıştay ve Kurul Toplantıları

Kimyagerler Derneği faaliyet ve organizasyonlarını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

E-Fuar ve Kongre Takvimi

Kimyagerler Derneği , kimya ana ve yan dallarının geçtiği bütün sektörlerde yapılan fuarlara katılmayı hedeflemektedir. Bu fuarlara katılmanın amacı, kimyagerliği ülkemizin sanayicilerine, üreticilerine, kobilerine tanıtmak, meslektaşlarımız ile bir araya gelmek ve sanayicilerin kimyagerler hakkında fikirlerini öğrenmek adına yapmaktayız.

F-Katıldığımız Diğer Kongre ve Fuarlar

Turkchem , Turkcoat , Paint İstanbul , Gıda Fuarı , Kauçuk ve Kozmetik fuarlarına düzenli olarak katılıyoruz.