+90 (212) 222 68 38

İstihdamı Zorunlu Personel

İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL

İstihdamı zorunlu personel (İZP) belgesi üyelerimize verilmektedir. İZP Belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri öncelikle dijital ortamda iletisim@kimyager.org mail adresine mail olarak, sonrasında posta yolu ile genel merkez adresine göndermeleri gerekmektedir.

İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL ONAY BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
2. Noter Onaylı İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesi
3. Fotoğraf (1 adet)
4. Üyelik aidat borcunun olmaması

İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL ONAY BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. İstihdamı Zorunlu Personel Belgesinin aslı
2. Fotoğraf(1 adet)
3. Güncel SGK hizmet dökümü
4. Üyelik aidat borcunun olmaması
5. Sözleşme

İstihdamı Zorunlu Personel İçin Gerekli Evraklar ve Dikkat Edilecek Hususlar

  1. Noter Onaylı İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesi

Sözleşme mutlaka derneğimizin  sözleşme örneği gibi olacak, sözleşme örneğindeki maddelerle çelişmemek kaydıyla, sözleşmelerde ek hükümler yer alabilecektir.

Noter onaylı sözleşmenin aslı veya “aslı gibidir” açıklaması bulunan onaylı fotokopisi verilecektir.

İstihdamı Zorunlu Personelin ücreti kamu sektöründe çalışan 8/1 derecesindeki Kimyagerin maaşı dikkate alınarak dernek tarafından belirlenen taban ücretinden düşük olmayacaktır.

  1. Fotoğraf (1 adet)

İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesine yapıştırılmak üzere başvuru sahibine ait son altı ay içerisinde çektirilmiş mevzuata ve konuya ilişkin yargı kararlarına uygun bir adet vesikalık fotoğraf verilecektir. Fotoğraf için fotokopi kabul edilmeyecektir.

  1. İstihdamı Zorunlu Personel Belgesi Hizmet Bedeli

Yeni düzenlenecek İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi hizmet bedeli alınmamaktadır.

  1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

  İşe giriş bildirgelerinde Kimyagerler için belirlenen Meslek Kodu 2113.03 ‘tür.

ÖNEMLİ HUSUSULAR

  1. İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi için başvuran üyelerimizin, varsa üyelik aidat borcunu kapatmaları gerekmektedir. Borcun kapatıldığına dair banka dekontu/makbuz diğer evraklarla birlikte derneğe gönderilecektir. Borcu olan üyelere belge düzenlenmeyecektir.
  2. Verilen İstihdamı Zorunlu Personel Belgesi, sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacak ve İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinin devam etmesi halinde, her yıl vize yaptırılacaktır. Sözleşmede ‘Bu sözleşme ………….. tarihinden itibaren başlar‘ gibi bir ifade bulunması halinde sözleşme başlangıç tarihi belirtilen tarihtir. Böyle bir ifade içermeyen sözleşmeler için başlangıç tarihi, sözleşmenin taraflar arasında imzalanmış olduğu tarihtir.
  3. İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesinin başlama ve bitiş tarihi net olarak belirtiliyorsa ve yeni sözleşme gönderilmezse, süre bitiminde sözleşme kendiliğinden sona erdiğinden İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi iptal edilecektir. Sözleşmede bitiş tarihi belirtilmemişse, “Sözleşmenin süresi …. yıldır.” gibi ifadeler varsa ve belirtilen süre sonunda fesih bildirilmezse, sözleşme süresi kendiliğinden uzayacaktır.
  4. Belgelerin kaybolması halinde, durumun 15 gün içerisinde derneğe bildirilmesi zorunludur. Bildirilmemesi durumunda, doğabilecek hukuki sonuçlardan İstihdamı Zorunlu Personel sorumlu olacaktır.
  5. Herhangi bir özel işte veya işletmede veya kamuda tam zamanlı olarak görev yapan kişilerle kendi adına işletmesi bulunan kişilere (gıda işletmesi olanlar dışında) kesinlikle İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi verilmeyecektir. Kendi adına firması bulunan kişilerden gıda işletmesine sahip olanlara, kendi işletmesi için İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi verilebilecektir.

Gıda ve Yem İşletmelerınden Üretımın Nevıne Göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabılecek Meslek Mensupları

Üretim, İşleme ve Dağıtım Aşamalarında Resmi Kontrollerden Sorumlu Meslek Mensupları