+90 (212) 222 68 38

Kimyagerlik Eğitimi ve Çalışma Alanları

Kimyagerlik Eğitimi:

Kimyagerlik öğrencileri, üniversitelerin Fen yada Fen–Edebiyat Fakülteleri’nin Kimya Lisans Bölümlerinden; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya ve endüstriyel kimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alarak mezun olurlar. Kimyagerlik programında eğitim süresi 4 yıl olup maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların değişim ilkeleri ile her cins kimyasal örneğin analizi konularında eğitim verilir.

 

Kimyagerin Çalışma Alanları:

Kimya bölümü mezunları kimya endüstrisinin en çok tercih ettiği mezunlar arasında yer almaktadır. Kimyagerler özel sektör, kamu ve hizmet sektörü ile endüstri dallarının işletme ve laboratuvarlarında çalışmaktadırlar. Çeşitli maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına istenilen özellikte saf ya da karışım halinde maddeler üreten kimyagerler; ilaç, deterjan, yapay lifler (polyester, naylon, çeşitli plastik eşyalar vb.), içecek, gübre, boyar madde gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin ilk sentezini gerçekleştirmektedirler. Araştırma geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır. Kimya alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde ya da araştırma laboratuvarlarında çalışma olanağı bulabilirler. Kimya bölümünden mezun olan kimyagerler, aşağıda başlıklar halinde verilen özel veya devlet kuruluşlarında çalışabilirler;

 

– Plastik Sanayii

– İlaç Sanayii

– Boya Sanayii

– Petrokimya

– Metal Sanayii

– Tekstil Sanayii

– Seramik Sanayii

– Çimento Sanayii

– Deri Sanayii

– Deterjan ve Sabun Sanayii

– Gıda Sanayii

– Kozmetik Sanayii

– Cam Sanayii

– Ambalaj ve Kağıt Sanayii

– Laboratuvar Kimyasalları ve Araç Gereçleri

– Gıda Analiz Laboratuvarları

– Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarları

– Çevre Analiz Laboratuvarları

– Biyokimya Laboratuvarları

– Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Hastane Laboratuvarları

– Kalite Sertifikasyon Eğitim ve Çevre

– Danışmanlık Firmaları

– İş Güvenliği Uzmanlığı

– Kamu veya özel sektöre ait kimyasal madde üreten ve kullanan endüstri kuruluşlarının AR-GE, kalite kontrol, üretim planlama ve geliştirme bölümleri

– Kimyasal ürün ve laboratuar cihazları satış ve servis şirketleri